Efterfölj GDPR med TimeEdit

Den 25:e Maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) med EU:s datalagringsdirektiv (GDPR). Detta ställer ökade krav på er som organisation när det gäller hantering av personuppgifter. Vi har utvecklat funktionalitet för att GDPR-säkra er organisation.


Vi har utvecklat ny funktionalitet i TimeEdit för att göra det GDPR-säkert. Funktionerna för gallring och registerutdrag följer med nya installationer med måste konfigureras hos befintliga kunder. Vi erbjuder er ett GDPR-införande i tre delar för att säkerställa att ni följer GDPR i TimeEdit: kartläggning, konfiguration och utbildning.

Är ni en befintlig kund? Anmäl dig HÄR så snart som möjligt för att boka upp ert GDPR-införande: