Effektivare kurs- och tjänsteplanering på HVL

Om Högskolen på Vestlandet: Efter fusionen av tre högskolor är Høgskulen på Vestlandet (HVL) en av de största högskolorna i landet, med studenter på fem olika campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Antal studenter: 16000
Grundat: 2018
Använder TimeEdit sedan 2007

Karl Henrik Svensson, är ansvarig för Arealförvaltning på Högskolen på Vestlandet

Varför behövs TimeEdit för kurs- och tjänsteplanering?

HVL har länge arbetat med TimeEdit för sina schemaläggning och lokalplanering och var tidigt igång med att använda första versionen av TimeEdit för kurs- och tjänsteplanering.

TimeEdit Tjänsteplanering är ett “kjempesystem” och passar väl in i högskolans portfölj av IT-system, säger Karl Henrik. En stor fördel att TimeEdit är integrerat med övriga system så att grunddata alltid är uppdaterad.

Behovet av stöd för kurs- och tjänsteplanering är stort när högskolan arbetar med att professionalisera och effektivisera sin verksamhet. Idag ligger informationen spridd i olika excel och word-dokument, utan möjlighet att få en översikt. Vi behöver standardisera processen för kurs- och tjänsteplanering, säger Karl Henrik.

Vad är det långsiktiga målet med att standardisera kurs- och tjänsteplaneringen?

Översikt är viktigt när ledningen tittar på hur mycket tid som läggs på forskning kontra undervisning. Man behöver också kunna jämföra kostnaden för olika typer av kurser, se hur mycket som resurser läggs på externa föreläsare, finns det ledig tid hos anställd personal etc.

Genom att samla all information på ett ställe kommer Högskolan på Vestlandet få ovärderlig information när man utvecklar organisationen mot målet att bli universitet.