Norges Handelshøyskole ger studenterna frihet med TimeEdit

På Norges Handelshøyskole låter man studenterna själva boka tid för studievägledning genom enkel bokning på webben samt gör schemaläggning mer effektiv med TimeEdit.

Norweigan School of Economics, Norges Handelshøyskole (NHH) är belägen i Bergen och är Norges äldsta handelshögskola. Sedan februari är de i skarp drift i TimeEdit vilket gör att de 3400 helårsstudenterna, lärare och övrig personal nu kommer att hitta sitt schema i TimeEdit. Förutom schemaläggning kommer också all resursbokning att ske i TimeEdit.

NHH har ett starkt internationellt fokus med samarbeten med över 170 skolor i cirka 50 länder och en hög andel internationella studenter.

Malin Magnander som varit ansvarig konsult för implementeringen av TimeEdit på NHH säger: “Det internationella fokuset är tydligt på NHH, bland annat var en viktig del i införandet att göra all information i TimeEdit tillgänglig även på engelska. En annan spännande funktion som NHH infört är att de gör det möjligt för studenter att själva boka in tid med studievägledare. Det gör studenterna nu enkelt via TimeEdit.”