Våra utbildningspaket

Våra konsulter har mer än 50 års samlad erfarenhet från resursplanering och schemaläggning – ta del av deras expertis och bli en stjärna i TimeEdit genom våra utbildningar. Boka utbildning genom att fylla i formuläret. Vi kontaktar dig så fort som möjligt för att hitta en tid som passar.

Grundutbildning TimeEditklienten

Grundläggande utbildning för dig som skall schemalägga och boka i TimeEditklienten.

Vi använder er egna TimeEditkonfiguration med samma resurser, bokningsregelverk och behörigheter som du senare kommer att arbeta med.

Omfattning: heldag

Var: På plats hos er eller hos oss

Övrigt: Grupp om max 8 deltagare

Grundutbildning Planedit

Grundläggande utbildning för dig som skall använda Planedit för planering av personal eller kurser.

Vi använder er egna Planeditkonfiguration med samma resurser, regelverk och behörigheter som du senare kommer att arbeta med.

Omfattning: halvdag

Var: På plats hos er, hos oss eller via videokonferens.

Övrigt: Grupp om max 8 deltagare

Grundutbildning TimeEdit administration

Grundläggande utbildning för dig som skall administrera TimeEdit. Du lär dig grunderna i adminstration av TimeEdit, bl a:

  • Översikt av TimeEdits olika delar och moduler
  • Hantering av användare och behörigheter
  • Hantering av resurser
  • Grundläggande administration av TimeEdit Webb

Utbildningen anpassas efter just dina behov och fokuserar på just de funktioner i TimeEdit som din organisation använder. Vi använder er egna TimeEditkonfiguration under utbildningen.

Omfattning: hel- eller halvdag enligt överenskommelse

Var: På plats hos er, hos oss eller via videokonferens.

Övrigt: Vid videokonferens delas kursen ofta upp i flera kortare tillfällen.

Fortsättningsutbildning TimeEditklienten

Fortsättningsutbildning där du som genomfört grundutbildningen i TimeEditklienten får lära dig arbeta mer effektivt och använda avancerade funktioner. Vi går bl a igenom anpassade vyer, kopiering av scheman och ändring av många bokningar i taget.

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål. Den kan också inkludera andra delar av TimeEdit som TE Statistik eller TimeEdit webb.

Utbildningen kombineras med fördel med en workshop där vi tillämpar de nya kunskaperna.

Omfattning: hel- eller halvdag enligt överenskommelse

Var: På plats hos er, hos oss eller via videokonferens.

Övrigt: Vid videokonferens delas kursen ofta upp i flera kortare tillfällen.