Jönköpings kommun går in i framtiden med TimeEdit

Jönköping har via upphandling valt att ersätta sitt gamla system med den moderna schemalösningen TimeEdit Skola. Under året kommer ca 50 skolor utbildas och påbörja arbetet med tjänsteplanering och schemaläggning i den nya molnbaserade tjänsten.

-”Vi är mycket nöjda med valet av TimeEdit”, säger Gunnar Bergman som är ansvarig för verksamhetsutveckling inom skola. TimeEdit är ett modernt, molnbaserat system som är realtids-integrerat med övriga system som elevregister och lärplattform och frånvarohantering.

-”Att vi slipper hantering och drift är både tryggt och tidsbesparande för kommunen och dessutom kostnadseffektivt. En annan lika viktigt parameter är att TimeEdit har stöd för Svensk Standard för dataöverföring till och från skolschema (SS 12000). På så sätt får vi en flexibel IT-arkitektur där vi kan byta ut delar systemet och ligga i framkant av den tekniska utvecklingen”, säger Gunnar som varit drivande i arbetet med den nya standarden.

SS 12000 är framtagen av föreningen Sambruk och marknadens ledande leverantörer inom elevregister och skolschema för att förbättra kvaliteten på integrationer mellan olika system.

SS 12000 används för att utbyta information om elever, lärare, skolor, klasser, elev- och utbildningsgrupper med anknytning till skolschema och läromedel.

När hela grundskolan nu får alla resurser i en gemensam databas kommer det underlätta samarbetet mellan olika enheter inom kommunen. Kulturskolan och modersmålsenheten är exempel på verksamheter som nu får tillgång till “sina” elevers schema oavsett skola, vilket väsentligt underlättar planeringen. På samma sätt blir det nu enklare att samarbeta mellan skolor som delar lokaler och lärare så lokaler kan utnyttjas maximalt och elever kan få en bättre undervisning.