KRUS i Norge väljer TimeEdit

På Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, KRUS, i Lillestrøm utbildas kriminalvårdare och vaktpersonal. Från och med december kör de TimeEdit för att planera och schemalägga sina utbildningar.

Utöver yrkesutbildning  bedriver KRUS omfattande forskning genom sin egen avdelning, där man verkar för att bidra med kunskap inom kriminalvårdsområdet för att lösa kriminalpolitiska utamaningar.

“Införandet av TimeEdit på KRUS gick väldigt smidigt, och på en dag var de up-and-running”, säger Malin Magnander, projektledare på TimeEdit och som skötte införandet hos KRUS på plats i Lillestrøm.