Chalmers Tekniska Högskola

Om Chalmers: Chalmers är en teknisk högskola som sedan 1937 haft ställning som universitet.

Antal studenter 11 000
Grundat 1829
Använder TimeEdit sedan 2003
Mikael Bodell, förvalningsledare utbildnings- och studieadministration, Chalmers Tekniska Högskola

Vilken betydelse har TimeEdit för er organisation?

TimeEdit har varit ett väldigt viktigt verktyg i vårt arbete att centralisera schemaläggningen på Chalmers. Tidigare schemalade man på institutionsnivå, men genom att centralisera det har vi kunnat effektivisera arbetet extremt mycket. I dagsläget har vi fyra stycken schemaläggare som lägger scheman för nästan alla kurser på hela Chalmers för alla institutioner.
Centraliseringen innebär också att vi får en bättre kontroll över lokalnyttjandet och bättre kan planera schemaläggningen av undervisningen effektivare.

Hur arbetar ni med TimeEdit?

Majoriteten av alla kurser som hålls på Chalmers bokas i TimeEdit. I detta innefattas alla lokaler och lärare som rör undervisningen. Vi utgår i första hand från att göra det så bra för studenterna som möjligt. TimeEdit är ett viktigt verktyg som ger frihet åt studenterna att själv välja vilken plattform de själva vill se sitt schema på. Vidare låter vi studenterna själva boka grupprum, centralt har vi satt upp reglerna för hur de får boka, vilket sedan har implementerats i TimeEdit.

Hur tror du att ni kommer att använda teknologi i framtiden?

Vi är ju en teknisk högskola och är väldigt positiva till att testa nya saker. Just nu pågår till exempel projekt för digital tentamen, och där finns det fortfarande en del utmaningar, men det är ju dit vi vill.

Xenter Botkyrka

Med hjälp av TimeEdit har Xenter Botkyrka effektiviserat sin komplexa konferensbokning med ca 300 %.

Universität Potsdam

Med hjälp av TimeEdit kan Potsdam Universität i Tyskland få plats för sina 21 000 studenter i lokaler avsedda för 9000.

Sjöstridsskolan

"Vi ville få det bästa på marknaden och efter en grundlig analys insåg vi att TimeEdit var ett sådant system som vi letade efter"

Lär dig mer om hur TimeEdit
kan hjälpa er organisation

Klicka på knappen nedan för att boka
en genomgång av TimeEdit via webben.

BOKA DEMO