Medborgarskolan

Medborgarskolan är ett svenskt rikstäckande studieförbund, vars kurser och kulturaktiviteter varje år omfattar omkring en miljon deltagare.

Antal studenter -
Grundat 1940
Använder TimeEdit sedan 2012
Thore Kennestad, rektor för Kulturama konst- och kulturutbildningar

Hur använder ni TimeEdits förplanering på Medborgarskolan?

Vi planerar tjänster och skolverksamhet för nio skolor: Grundskolor, Gymnasier, Konst- och kulturutbildningar och YH-utbildningar. En förhoppning är också att integrera Kulturamas produktionsorganisation med ca 300 konserter och events per år med full teknik för ljud och ljus.

Varför valde ni att titta på ett nytt system för tjänsteplanering?

Vi önskade ett integrerat system där tjänsteplanering och schemaläggning sitter ihop. Här blir vi säkra på att den kurs som är planerad med en lärare verkligen blir schemalagd med rätt beteckning. Tidigare hade vi separata system där vi inte klarade av att säkerställa information mellan systemen och tappade kontrollen över namngivningen av grupper och kurser och därmed kunde informationen inte knytas ihop.

Vad var ditt första intryck av att arbeta i TimeEdit?

Det är lätt att komma in i och lära sig arbeta med. Och med senaste uppdateringen har många väldigt bra funktioner lagts till, vilket gör det ännu lättare och snabbare att jobba i nu.

Vilka fördelar har du sett med att kunna använda förplanering och schemaläggning ihop?

Om man gör tjänsteplaneringen först, så har man tagit en kurs på ett program/utbildning, kombinerat den med en grupp (eller klass) och tilldelat en lärare som får ett antal timmar, eventuellt också antal gånger/veckor och kanske till sist tilldelat en virtuell lokal (tex ensemblesal med utrustning) som krävs för att kunna genomföra lektionen - då har man skapat ett paket som kan aktiveras och bli synligt i TimeEdit. Det som behöver läggas till är lokal, dag och tid.
Den stora fördelen för oss är att många val ska göras, och det kan lätt bli fel. Fel som fortplantas i processen och blir till problem med närvarorapporteringen, bedömning och betyg. Detta undviker vi med hjälp av Planedit. Det gör också att själva schemaläggningen går snabbt. Man kan koncentrera sig på problemlösning i stället för att ha mängder med koder i huvudet.

De kurser som blir schemalägga rapporteras tillbaka till förplaneringen, vi får full koll på hur mycket som är utlagt i schemat. En mycket bra funktion som har inneburit ett förändrat sätt att arbeta för oss.

Xenter Botkyrka

Med hjälp av TimeEdit har Xenter Botkyrka effektiviserat sin komplexa konferensbokning med ca 300 %.

Universität Potsdam

Med hjälp av TimeEdit kan Potsdam Universität i Tyskland få plats för sina 21 000 studenter i lokaler avsedda för 9000.

Chalmers Tekniska Högskola

För schemaläggarna på Chalmers är studenten i fokus. Med TimeEdit ger de studenterna valfrihet.

Lär dig mer om hur TimeEdit
kan hjälpa er organisation

Klicka på knappen nedan för att boka
en genomgång av TimeEdit via webben.

BOKA DEMO