Sjöstridsskolan

Om Sjöstridsskolan: Sjöstridsskolan i Karlskrona är Försvarsmaktens viktigaste enhet för utbildning inom hela det marina området, för all marin personal.

Antal studenter 20100
Grundat 2005
Använder TimeEdit sedan 2006
Håkan Friberg, IT-chef,
Sjöstridsskolan

Varför började ni leta efter ett nytt schemaläggningsprogram?

Vi ville få det bästa på marknaden. Efter en grundlig analys av vad som fanns att tillgå och efter dialog med FMTS (Försvarsmaktens Tekniska Skola), som vid tidpunkten använde TimeEdit, insåg vi att TimeEdit var ett sådant system som vi letade efter.

Vilken betydelse har TimeEdit för er organsiation?

Med TimeEdit kan vi resursoptimera personal, lokaler, utbildningsplatser, fordon m.m. Dessutom får vi ut statistik på nyttjandefaktor.
Det gör också att vi kan leverera ett modernt realtidsschema till våra studerande. De studerande kan använda sitt schema på många olika sätt och välja det som passar dem bäst. Schemat integreras automatiskt i It´s Learning, vilket är en stor fördel så de studerande hittar allt på ett och samma ställe.

Vad var ditt första intryck när du började att använda TimeEdit?

Hur lätt det är att boka resurser, bygga schema och återanvända tidigare lagda schemabokningar och genomföra plötsliga ändringar.

Hur tror du att ni kommer att förbättra er inom bokning och planering i framtiden?

Vi kommer att använda PlanEdit för planering på längre sikt och TimeEdit för schemaläggning och allokering av resurser. Vi genomför just nu en metodanalys för hur vi ska få ut det bästa av systemet. Styrkan är att de är integrerade med varandra.

Xenter Botkyrka

Med hjälp av TimeEdit har Xenter Botkyrka effektiviserat sin komplexa konferensbokning med ca 300 %.

Universität Potsdam

Med hjälp av TimeEdit kan Potsdam Universität i Tyskland få plats för sina 21 000 studenter i lokaler avsedda för 9000.

Chalmers Tekniska Högskola

För schemaläggarna på Chalmers är studenten i fokus. Med TimeEdit ger de studenterna valfrihet.

Lär dig mer om hur TimeEdit
kan hjälpa er organisation

Klicka på knappen nedan för att boka
en genomgång av TimeEdit via webben.

BOKA DEMO