Stockholms Universitet

Om Stockholms Universitet: SU är ett statligt universitet med inriktning mot naturvetenskapliga och humanvetenskapliga ämnen.

Antal studenter 70000
Grundat 1878
Använder TimeEdit sedan 2004
Lisa Johansson, systemadministratör TimeEdit ,
Stockholm Universitet

Vilken betydelse har TimeEdit för er organsiation?

TimeEdit har blivit ett väldigt viktigt system för oss - ett av de viktigaste och mest verksamhetskritiska systemen på hela lärosätet. Vi har 600 lokaler inlagda, över 8000 anställda som bokas i systemet och större delen av alla studenter har sina scheman i TimeEdit. I stort sett SU:s alla 70 000 studenter använder också TimeEdits webbokning för bokning av centrala grupprum.

Vi har helt arbetat bort pappersscheman och använder endast länkar från TimeEdit, vilket är bra då alla tittar i samma system. Detta gör att det inte kan bli fel information. Vårt motto är att om alla tittar i samma system kan det inte bli fel information som når studenten eller läraren.

Vad var ditt första intryck när du började att använda TimeEdit?

Klienten är väldigt flexibel, något som jag gillar som arbetat mycket i administrativa system. TimeEdit Web är enkel att använda för alla. Jag får in extremt få ärenden på hur webbvisning och webbokning fungerar, den är väldigt bra.

I slutet av 2016 började Stockholms universitet arbeta med kurs- och tjänsteplanering i TimeEdit. Varför?

Tidigare använde man ett äldre system, som många tyckte var för komplicerat och man var tvungen att manuellt mata in uppgifter i systemet.

Andra använde komplexa excelark som visserligen löste uppgiften, men oftast bara var begripliga av den som skapat arket. Detta gjorde planeringen sårbar och personer som tog över arbetsuppgifterna fick börja från grunden och bygga upp ett nytt excelark.

Det blev också problem då många institutioner samarbetar och delar lärare eller erbjuder kurser gemensamt. Behovet av en enkel och webbaserad lösning var stort.

Hur ser användningen av TimeEdit kurs- och tjänsteplanering ut idag?

Idag arbetar 12 institutioner med kurs- och tjänsteplanering i TimeEdit och institutioner som Juridiska och Psykologiska är på väg att ta systemet i bruk.

TimeEdit Tjänsteplanering är enkelt att arbeta med och på SU finns över 80 användare. Man kommer snabbt igång med systemet efter en kort utbildning på 90 minuter. Användarna erbjuds också ett uppföljningstillfälle då man kan repetera och ställa frågor.

Ytterligare en anledning till att användarna kommer igång snabbt är att man inte behöver mata in grunddata. Tack vare smarta integrationer finns redan lärare, kurser och kurstillfällen i TimeEdit.

Samarbete över institutionsgränserna har också blivit betydligt enklare eftersom alla ligger i en och samma databas. Till exempel underlättar det väsentligt planeringen av kurser där lärare från flera institutioner undervisar.

Xenter Botkyrka

Med hjälp av TimeEdit har Xenter Botkyrka effektiviserat sin komplexa konferensbokning med ca 300 %.

Universität Potsdam

Med hjälp av TimeEdit kan Potsdam Universität i Tyskland få plats för sina 21 000 studenter i lokaler avsedda för 9000.

Chalmers Tekniska Högskola

För schemaläggarna på Chalmers är studenten i fokus. Med TimeEdit ger de studenterna valfrihet.

Lär dig mer om hur TimeEdit
kan hjälpa er organisation

Klicka på knappen nedan för att boka
en genomgång av TimeEdit via webben.

BOKA DEMO