Skola i Hudiksvall väljer TimeEdit

MTH är en fristående grundskola i Hudiksvall för elever i åk 4-9, som har fokus på motivation, teknik och hälsa. Och man är Norrlands första Microsoft Showcase Skola.

Skolan har en helhetssyn på hälsa och lärande. Eleverna ges goda förutsättningar att utvecklas till mogna, självsäkra människor så att de har modet att möta världen med ett nyfiket sinne.

Rektor Johanna Örnehag är mycket nöjd med sitt val av TimeEdit som schemaläggningssystem. Hon poängterar hur enkelt det är att använda. På skolan sker ofta förändringar och det är viktigt att man enkelt kan uppdatera schemat och snabbt komma ut med informationen.

Johanna säger också att tillgängligheten för elever och föräldrar är viktig, att man via webben och mobilen alltid har tillgång till ett aktuellt schema.

Det gick också snabbt att komma igång med TimeEdit. Systemet var förberett för en grundskola. Exempelvis finnas alla ämnen inlagda och helgdagar är spärrade för schemaläggning. Efter bara en halv dags utbildning var man igång och kunde börja lägga och publicera sitt schema.