Stockholms universitet väljer Planedit

Stockholms universitet går vidare med att nu införa Planedit.

Stockholms Universitet (SU) är Sveriges största universitet med ca 70 000 studenter. Sedan 2004 har SU använt TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Bland annat använder nästan samtliga elever TimeEdits webbokning för att boka grupprum. På SU jobbar man för att alla ska arbeta i samma system för att minimera att fel information når ut till lärare eller studenter. Nu går man vidare med att införa Planedit för tjänsteplanering för att kunna integrera bemanningsplanering med schemaläggning.

Vill du veta mer om hur man arbetar med TimeEdit på SU? Här kan du läsa en intervju med Lisa Johansson, systemadministratör om hur man använder TimeEdit för att se till så att lärare och studenter får samma information tack vare att alla arbetar i samma system.