Stockholms universitet väljer Planedit för resursplanering

Stockholms universitet går vidare med att nu införa Planedit.

Stockholms Universitet (SU) är Sveriges största universitet med ca 70 000 studenter. Sedan 2004 har SU använt TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Bland annat använder nästan samtliga elever TimeEdits webbokning för att boka grupprum och cirka 8000 anställda får sina scheman via TimeEdit. På SU jobbar man efter mottot att alla ska arbeta i samma system för att minimera att fel information når ut till lärare eller studenter. Nu går man vidare med att införa Planedit för resursplanering för att kunna integrera bemanningsplanering med schemaläggning.

Vill du veta mer om hur man arbetar med schemaläggning på SU? Här kan du läsa en intervju med Lisa Johansson, systemadministratör för TimeEdit på Stockholms Universitet.