Vi presenterar en nyhet: Uppdateringsbloggen

Vi ersätter den tidigare versionsloggen med uppdateringsbloggen.


Som en del av vårt arbete att göra det enklare för TimeEdit- användare att ta till sig nyheter presenterar vi nu en förändring rörande versionsloggen. Från och med nu kommer den att hittas i bloggformat. Vi ställde lite frågor till  Erik Brännström som är utvecklare och ansvarig för uppdateringsbloggen.

Vad innebär den nya uppdateringsbloggen?
Istället för att presentera förändringar i det tidigare formatet på help.timeedit.se  så kommer vi nu att göra det i bloggform. Där beskriver vi nya funktioner och förändringar mer utförligt än tidigare, och vi gör det med både text och bild.

Varför har ni valt att att gå ifrån den tidigare versionsloggen till detta nya format?
Vi gör ju väldigt mycket förändringar i TimeEdit, men vi har märkt att det ofta tar lång tid innan våra användare upptäcker dessa. Det tror vi bland annat har berott på att vår versionlogg har varit för teknisk och inte gjort någon större skillnad på nya funktioner och små fixar. Vi vill med det här formatet lyfta fram de förbättringar och ändringar som sker i TimeEdit på ett mer levande sätt. Vi har fått in många önskemål om detta från våra användare, så det känns jätteroligt att släppa den här bloggen!

Hur ofta kommer jag som användare att finna information om nya uppdateringar på bloggen?

På utvecklingsavdelningen jobbar vi i tvåveckorscykler, så ungefär varannan vecka kommer det dyka upp ett nytt inlägg. Ett tips är att följa TimeEdit på Facebook. Där kommer vi att informera om när det finns ett nytt inlägg.

Var hittar jag den? 
Antingen här eller i TimeEdit-klienten under Hjälp och “Versionsinformation”