TimeEdit för universitet & högskolor

För att på bästa sätt utnyttja utbildningslokaler, optimera tiden för lärare och skapa goda kursupplägg för studenterna krävs ett kraftfullt, flexibelt och användarvänligt systemstöd. Majoriteten av Sveriges universitet och högskolor använder TimeEdits molntjänster för att resursplanera, schemalägga och analysera bokningar av lärare, rum, kurser och andra resurser.

Tjänsteplanering
Lokalbokning
Schemaläggning
Debitering

 

 

Säg hejdå till klumpiga excelark

Vår resursplanering i webben är skapad för att göra planering och fördelning av resurser enkel. Hela verksamheten i en databas och direktkoppling till schemaläggningen innebär smidig planering med oslagbar överblick. Fleranvändarstöd och enkla delningsmöjligheter ger underlag för diskussion och fastställande.

 

 

Lokalbokning och schemaläggning genom hela processen

TimeEdit ger en unik överblick över använda och tillgängliga resurser. Systemet är anpassat för en dynamisk verksamhet där förutsättningarna hela tiden förändras. Verksamheten får nya villkor, personal och rum blir indisponibla och måste bytas. Det är för denna verklighet TimeEdit är skapat.

”Det är först när schemat är lagt som schemaläggningen börjar”
– Sophie Albrechtsson

 

 

Enkel rumsbokning för studenterna

I TimeEdit Web kan studenterna enkelt hitta kursschema, boka grupprum och prenumerera på sitt schema till sin iCal, Outlook eller Google Calender. Webbportalens utseende är anpassningsbart så den snyggt blir en naturlig del av verksamhetens digitala ekosystem.

 

 

Interndebitering och statistik

Debitering i TimeEdit ger dig möjlighet för intern eller extern fakturering på uthyrning av lokaler eller andra resurser. Med vår statistikfunktion får du översikt över:

  • Kursutnyttjande
  • Beläggning av personal
  • Lokalutnyttjande


Schemat i telefonen
Uppföljning i realtid
Kraftfullt behörighetssystem
Stöd för displaylösningar
Få statistik över resursutnyttjande
Klarar alla typer av resurser
Alltid uppdaterat - alltid tillgängligt
Dynamiskt gränssnitt

 

 

Ett öppet API

Det betyder att ni kan integrera TimeEdit till era existerande system. LMS, ekonomisystem, ventilationsapplikationer – våra kunder kör mer än 200 integrationer mot olika typer av system.

 

Stockholms Universitet

Stockholms Universitet bokar över 600 lokaler och schemalägger fler än 8000 anställda i TimeEdit. Genom att använda TimeEdit för schemaläggning och uppföljning har de

  • Rationaliserat bort pappersscheman
  • Minimerat fel som dubbelbokningar 
  • Optimerat lokalutnyttjandet 

Läs mer 

Chalmers Tekniska Högskola

Med TimeEdit har Chalmers centraliserat schemaläggningen från institutionsnivå. Det har bland annat inneburit

  • Stora besparingar  i ökad effektivitet
  • Förenklad planeringsprocess
  • Bättre kontroll över lokalutnyttjande 
  • Smidigare och mer tillgänglig rumsbokning för studenterna 

Läs mer 

 

 

Universität Potsdam

Universitet i Potsdam har expanderat kraftigt. Med hjälp av TimeEdit kan Potsdam Universität i Tyskland få plats för sina 21 000 studenter i lokaler avsedda för 9000.

Läs mer 

Lär dig mer om hur TimeEdit
kan hjälpa er organisation

Klicka på knappen nedan för att boka
en genomgång av TimeEdit via webben.

BOKA DEMO