Individualisering av undervisning (gratis webbinar)

Indiviualisering av undervisningen med rätt verktyg


Den 27e september sände vi ett webbinar om hur du kan individanpassa sverksamheten för klassens elever. 

SE WEBBINARET I EFTERHAND HÄR


“Individualisering är lärarens stora utmaning.” Skolinspektionen har flera gånger konstaterat skolans utmaning i att individualisera elevens utbildning. Trots att individualisering  är ett krav i skollagen, och att nya förutsättningar innebär stora variationer i elevers förkunskaper, saknas ofta resurser för att klara av en individanpassad utbildning.

Vi på TimeEdit strävar efter att skapa en bättre skola genom att förenkla administrationen kring planering och schemaläggning – där individanpassat schema är en central del.

 

Under webbinaret får du bland annat lära dig hur:

  • Rätt planering lägger grunden för ett lyckat genomförande av individualisering.
  • Vår molntjänst underlättar samarbete i planeringen och fixar individanpassade scheman över klass, grupp och elev.
  • Dynamiskt schema ger möjligheter att styra över schemat från period till period. Oavsett om vi pratar läsår, månad, termin, vecka eller dag.

Webdemo

Webbinaret presenteras av Mikael Götesson. Med mångårig erfarenhet inom skolans värld är han väl insatt i problematiken och förstår kraven för en fungerande lösning. 

 


SE WEBBINARET I EFTERHAND HÄR